Vigtigt at bemærke

Herværende Erhvervsjuridisk Håndbog er kun til personligt brug. Alle rettigheder forbeholdes. Fotografering, kopiering eller anden gengivelse af dette materiale, er uden forfatterens skriftlige samtykke, forbudt, ifølge dansk lov om ophavsret.

E-bogen kan med fordel anvendes i faget “Obligationsret” på universitetet, samt i andre juridiske fag af offentlig- og privatretlig karakter

E-bogen indeholder talrige videoer, quizzer, podcast, domme, Finanstilsynets og Forbrugerombudsmandens afgørelser, nævnsafgørelser, for at fremme din forståelse for erhvervsjura.

I e-bogen er der en løbende opdateret lovsamling

Der er mulighed for at søge i E-bogen og man kan selv tilføje sine egne noter i e-bogen via browser add-ins.

Om konstaterede fejl og mangler, samt spørgsmål til e-bogens indhold kan henvendelse ske til mig på følgende e-mail:

Ved tekniske problemer kontakt Thomas Petersen:

De bedste hilsener

Advokat, partner, lektor, Sonny Kristoffersen, Ph.D. ©

Advokatpartnerskabet Brinkmann Kronborg Henriksen